Финална среща в Чехия на ученици от СУ „Васил Левски“  по проект по програма „Еразъм+“

Група от четирима ученици и трима учители от СУ „Васил Левски“, гр. Троян беше в гр. Кромержиж, Чехия на пета среща в рамките на проект „Exploring and Enjoying the Natural and Cultural Heritage“ („Изследване и забавление с природното и културно наследство“) по програма „Еразъм“, която се проведе в периода от 8. до 13. май. Проектът е финансиран от Европейската комисия и е по Ключова дейност 229 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, партньорство за училищен обмен.

В рамките на програмата на срещата участниците в нея посетиха ботаническата и сладководна експозиция „Жива вода“ в Модра. В изложбения център се запознаха с живота във и около водата в района, с водните животни и растения на река Морава и на прилежащите потоци и езера.

Особено интересен се оказа подводният тунел в сладка вода, който е уникален експеримент за цяла Европа. Намира се на дълбочина 3,5 метра под водната повърхност, дълъг е 8 метра и широк 2 метра. Отляво се виждат риби от студени води, планински потоци и реки, а дясната страна на тунела е предимно с представители на големи риби. Типичната популация в района е шаранът, който там се отглежда в няколко форми. Рядкост са представените есетрови риби, мигрирали преди това от Черно море към река Морава. Участниците в проекта видяха най-голямата сладководна риба в света, чиято дължина е почти 2 метра.

Посетен беше и археологическият музей на открито в Модра. Той представлява укрепено селище от времето на Великоморавия (9 век) с укрепителни стени, жилища, работилници, стопански постройки и дворци на князе и епископи, построени въз основа на реални археологически находки. Интерес предизвикаха двата тип укрепления, които са били част от укрепителната система на един от центровете на Великоморавия – Велиград. Без такива укрепления древните морави едва ли биха могли да устоят на атаките на враговете си.

Показаният жилищен комплекс от къщи даде представа на учениците за скромния интериор на древните жилища. А изненадващ за всички беше фактът, че те са били използвани предимно през суровите зими, а през останалите месеци древните морави са живели предимно пред тях, навън. Неразделна и атрактивна част от района са конюшнята, но и свободно скитащите домашни животни. Архитектурният комплекс включва и цехове на производители на бижута, грънчари, ковачи. Тези занаяти се оказват на значително високо ниво през 9 век сред тогавашните жители на Моравия.

Особен интерес за българските участници в срещата представляваше посещението на манастирът Велехрад ( от 13. век) . Той е свързан с мисията във Великоморавия на братята Кирил и Методий и с разпространението на християнството и на славянската азбука в тези земи. Манастирът и неговата базилика „Успение Богородично и Свети Кирил и Методий“ се считат за духовен център на Чешката република. Църквата е най-забележителната част от комплекса и е най-значимата поклонническа църква в страната. В нея е отделено специално място на Кирил и Методий, а всеки юли Велехрад е мястото на годишното национално поклонение в памет на светците Кирил и Методий.

Посетена беше и фабриката за алкохол „RUDOLF JELÍNEK“, която продължава над 400-годишната традиция в производството на алкохол. Фабриката е собственик и на троянския „Винпром“.

Програмата на срещата включваше още посещение на забележителности на града-домакин Кромержиж. Архиепископският дворец в града, заедно с прилежащите му градини, е включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Той е сред водещите културни и исторически паметници в областта Моравия. Великолепният бароков замък се посещава от повече от 200 хиляди туристи всяка година. Градините му са образец на най-високото ниво на ландшафтно градинарско изкуство. Територията от 64 хектара представлява единен архитектурен ансамбъл със замъка и също е под закрилата на ЮНЕСКО. Любопитен факт е, че интериорът на двореца е бил използван от кинорежисьора Милош Форман като заместник на виенския дворец Хофбург по време на заснемането на филма „Амадеус“. Биографичната филмова драма е базирана върху живота на Волфганг Амадеус Моцарт, който всъщност никога не посещавал Кромержиж.

В последния ден от посещението си в Чехия участниците в проекта направиха обобщение на дейностите през годините, попълниха анкети, получиха сертификати. Представителите на всяко училище-партньор споделиха впечатления от съвместната си работа и удовлетворение, че заложените очаквани резултати са постигнати въпреки трудните Ковид-времена и наложилото се удължаване на срока на проекта. Пожелаха си да се срещнат отново – като приятели и като партньори в нов бъдещ проект по програма „Еразъм“.

Екипът на проекта от СУ „Васил Левски“ – Цветлина Митева, Поля Минкова и Мария Кинова – оценява като успешен поредния си опит по програмата на Европейската комисия. В проекта бяха включени 20 ученици, 16 от които бяха участници в срещите в четирите страни-партньори – Унгария, Чехия, Италия (о.Сицилия) и Гърция (о. Крит). Заедно с връстниците си от останалите държави те изследваха природното и историческо наследство на регионите и на страните си. Засилиха чувството си за европейско гражданство, развиха усещането си за културна идентичност. У всеки от тях се създадоха положителни и отговорни нагласи и поведение към националното наследство. Усъвършенстваха в себе си ключовите умения на 21. век: уменията за работа в екип, уменията за учене, комуникационните си умения на английски език, критическото си мислене, емоционалната си интелигентност, креативността си.

Мобилностите на учениците в страните- партньори отвори светогледа им за нови страни, различни култури, различни системи на обучение, различен начин на живот. Мотивира ги да изучават различни чужди езици, за да разширяват кръгозора и приятелствата си.

От екипа на проекта: Цветлина Митева, Поля Минкова, Мария Кинова