Трета мобилност по проект „From Game to STEM“

От 23 до 28 май 2022год. Лаура от 11а, Милена и Константин от 8а, Илия от 8б и Петър и Никола от 7б клас, заедно с ученици от Испания, Турция и Полша, взеха участие в третата мобилност по проект “From Game to SТEM” по Програма „Еразъм+“. Домакин на срещата беше Gimnazija Zajecar в град Зайчар(Zaječar), Сърбия.

Град Зайчар е разположен много близо до българската граница, в котловината, където Бели и Църни Тимок се вливат в река Тимок. Център е на Зайчарски окръг и има население около 40 000 души. Градът влиза в пределите на Сърбия на 27 април 1833 по силата на Одрински мирен договор, слагащ край на Руско-турската война. В близост до Зайчар се намират останките на римски императорски палат от ІІІ век, Felix Romuliana, който е обявен за част от световното културно наследство под защитата на ЮНЕСКО.

Gimnazija Zajecar е едно от най-старите училища в Сърбия, основано през 1836 г. В него се обучават 360 ученици на възраст 14-19 години от 40 учители. В рамките на училището има четири курса: социален и езиков, естествени науки, ИТ и общ. Повече от десет години училището си сътрудничи с AFS(American field service)-международна организация за обмен на ученици. Чрез нея ежегодно сръбски ученици могат да се обучават в чужбина, а деца от други страни, като Турция, Мексико, Италия, Тайланд, Нова Зеландия, Германия и др., да учат в Gimnazija Zajecar.

Темата на обучителното събитие в Сърбия беше „Математиката и физиката в реалния свят“. През петте дни в сръбското училище нашите ученици взеха участие в:

  • игри: Математиката е навсякъде-прилагане на математика в природата, решаване на проблеми, статистика, оригами…, търсачи на съкровища и др.;
  • работилници: Как да използвате предмети от бита за експерименти по физика? Какво са знаели римляните за STEM? Защо захарта е важна за STEM?
  • дейности на открито: Как математиката и физиката са включени в архитектурата-STEAM концепцията на Ramnoda; Биология на планината Rtanj; Физика в пещерата- Sokobanja; Какво прави водата минерална- Sokobanja; Как са строили крепости без тежки машини? и др.

Дейностите, чрез които домакините представиха своята страна и част от нейното културно и природно богатство, включваха пътуване до късноримският археологически комплекс Гамзиград с крепостта Феликс Ромулиана (разположен на около 11км от град Зайчар, дворецът е построен по поръчка на император Гай Валерий Галерий Максимиан (297-311) в края на III и нач. на IV в. сл. Хр. и е посветен на майката на владетеля „Веселата Ромулиана”), Сокобаня – курортен град, наречен още „Зеленото сърце на Сърбия“, планината Rtanj и др.

След седмица изпълнена с приключения, групата се завърна. Екипът на проекта продължава своите дейности по създаването на дигитална игра на английски език, чрез която участниците ще проверят своите знания по природни науки.