Предстоящо обучение за нашите учители

В периода 24–26.06.2022 г. в Созопол 30 преподаватели от нашето училище, в това число училищното ръководство, ще проведат обучение на тема „Права, отговорности, средства и начин на въздействие и взаимодействие на учители, директори, педагогически съветници, местни комисии за борба с противообществените прояви, социални служби, Общини и Неправителствени организации, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и съпътстващите нормативни актове“.

Лектор е г-жа Михаела Димовска – магистър по право с дългогодишен опит, адвокат в ловешката адвокатска колегия и с богат опит по трудово право. Тя е представител на ЧР „Рефлекс“ ЕООД, град Троян. Участниците в обучението ще получат по 1 квалификационен кредит, а програмата е одобрена със заповед на Министъра на образованието и науката и е вписана в информационния регистър.