Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

В прикачения по-долу файл е списъкът на приетите ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година.

Срокът за записване е от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г. включително от 07:30 до 17:30 ч. в училището.