ГРАФИК на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас

Вече излязоха резултатите от изпитите на седмокласниците.

Какво следва по-нататък?

Можете да следвате графика, за да не закъснеете!

NoВид дейностСрокМясто
1Провеждане на НВО по: в училището, в което учениците учат
1.1* Български език и литература14.06.2022Начало 10.00 ч.
1.2* Математика16.06.2022Начало 10.00 ч.
2Обявяване на резултатите от НВОдо 28.06.2022в училището или на сайта: http://priem.mon.bg;
4Подаване на документи за участие в прием на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 за участие в I етап на класиранеот 05.07. до 07.07.2022 (вкл.)ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян
или на сайта: http://priem.mon.bg;
5Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиранедо 12.07. 2022в училището, в което е приет ученикът или на сайта:
http:// priem.mon.bg;
6Записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявления за участие във II етап на класиране13.07.2022–
15.07.2022
в училището, за което ученикът е класиран на I етап
7Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап на класиранедо 20.07.2022в училището и на сайтовете:
http://priem.mon.bg
8Записване на приетите на II етап на класиране21.07.2022 и 22.07.2022в училището, в което ученикът е класиран
9Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25.07.2022на сайта на РУО –Ловеч
http://ruo-lovech.com
10Подаване на документи за участие в III етап на класиране с възможност за промяна на желанията26.07. –27.07. 2022ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян или на сайта:
http://priem.mon.bg
11Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап на класиране29.07. 2022в училището, за което ученикът е класиран и на
http:// priem.mon.bg
12Записване на приетите на III етап на класиране01.08.2022 и 02.08.2022в училището, за което ученикът е класиран
13Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиранедо 03.08.2022 на сайта на РУО-Ловеч
http://ruo-lovech.com
14Попълване на незаетите места след III етап на класиране и записванедо 10.09.2022Определя се от директора на училището