Дарение на абитуриентите

Довиждане, зрелостници!

На добър час!

Във всеки от нас остава частица от вас – защото сте наши познати, приятели, съученици.

Ще ви помнят, разбира се, и учителите, а и в нашия град ще се срещаме и в бъдеще.

Но това, което ще остане за всички, които учим в СУ „Васил Левски“ – Троян днес, за всички, които ще пристъпят училищния праг след нас, са книгите в училищната библиотека.

Випуск 82 продължи традицията да подарят нещо и на родното училище – сега това са 25 прекрасни книги.

Благодарим, приятели!

Клуб „Медии“