Учебници за гимназиален етап – учебна 2022/2023 година

През учебната 2022/2023 година в гимназиален етап ще се използват следните учебници:

8А клас

8Б клас

8В клас

9А клас

9Б клас

9В клас

10А клас

10Б клас

10В клас

11А клас

11Б клас

11В клас

12А клас

12Б клас

12В клас