Еразъм+ в Барселона, Испания

Един спомен от Испания

https://youtu.be/CRYYU9UWx7M

Диляна Табакова и Тинка Бойнова – старши учители по английски език в нашето училище – участваха в квалификационен курс „Creativity, Innovation, Motivation and new Teaching Methodologies“ по проект „Иновативна класна стая днес“ на програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 . Обучението се проведе от 04 до 15 юли 2022 г. в Europass Teacher Academy – Барселона, Испания. В курса взеха участие учители от България, Германия, Италия, Литва, Македония, Полша, Португалия, Сърбия, Унгария и Хърватия. Техни преподаватели бяха Федерика Бартоломео и Марина Морено – психолог и сертифициран обучител в областта на емоционалната интелигентност.

По време на обучението участниците научиха повече как да управляват по ефективен начин една съвременна класна стая, ориентирана изцяло към ученика, която мотивира учениците да участват в процеса на обучение активно и креативно, използвайки въображението си и най-новите ИКТ средства.

Дейностите, които се реализираха по време на квалификационния курс бяха:

  • презентации на участниците и училищата, в които работят;
  • стимулиране на креативното мислене на учениците чрез визуализиране, практически игри и дейности;
  • изкуството в науката и използване на стратегии за образно мислене;
  • представяне на проекти с цел развиване на социални умение – презентационни умения, публично говорене, работа в екип, управление на групова дейности;
  • управление на класната стая чрез емоционална интелигентност и смяна на фокуса към ученика, център на дейността на учителя;
  • проектнобазирано обучение, модели на поведение, емоционални състояния и правила на класната стая;
  • решаване на конфликти в класната стая, сътрудничество и толерантност между учениците, оценяване на учениците с помощта на платформата Plickers;
  • запознаване с „изнесена класна стая“ и обучение в електронна среда;
  • практическо приложение на наученото чрез създаване и представяне на индивидуални проекти;
  • културна програма.