Родителски срещи за всички класове

Уважаеми родители,

Във връзка с организацията на дейностите за учебната 2022/2023 г. Ви уведомяваме за предстоящи родителски срещи, както следва:
I б клас – на 05.09.2022 г. (понеделник) от 17:30 ч.
От I а до IV клас включително – на 08.09.2022 г. (четвъртък) от 17:30 ч.
От V до XII клас включително – на 13.09.2022 г. (вторник) от 17:30 ч.

Забележка: указания за класните стаи, в които ще се проведат родителските срещи ще бъдат поставени на входа на училището.