Училищни учебни планове за втори гимназиален етап (XI–XII клас) за учебната 2022/2023 година

XIа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.

XIIа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIIб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIIв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.