Училищни учебни планове за прогимназиален етап (V–VII клас) за учебната 2022/2023 година

Училищните учебни планове за учебната 2022/2023 година  са приети от Педагогическия съвет (Решение № 5 от протокол № 17 от 01.09.2022 г.); съгласувани са с Обществения съвет към училището (протокол № 26 от 01.09.2022) и са утвърдени със заповед на директора № 738 от 01.09.2022.

Учебни планове по класове

Vа – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

Vб – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

Можете да изтеглите оттук.

VIа – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIб – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIв

Можете да изтеглите оттук.

VIIа – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIIб – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIIв

Можете да изтеглите оттук.

VIIг

Можете да изтеглите оттук.