Национални състезания през учебната 2022–2023 година

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2022–2023 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс е утвърден график за провеждането на национални състезания:

СъстезаниеВид на състезанието, място и време на провеждане
Английски езикНационално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език
Общински кръг – до 09.10.2022 г.
Областен кръг – до 23.10.2022 г.
Национален кръг – 12.11. – 13.11.2022 г., гр. Добрич
Английски език, Испански език, Италиански език, Немски език, Руски език, Френски езикМногоезично състезание
Областен кръг – 15.10.2022 г.
Национален кръг – 19.11.2022 г., гр. Ловеч
Безопасност на движението по пътищатаНационално състезание по безопасност на движението по пътищата
Общински кръг до 27.02.2023 г.
Областен кръг до 30.04.2023 г.
Национален кръг
V – VІІ клас, 09.06. – 11.06.2023 г., гр. Ботевград
VIII – X клас, 23.06. – 25.06.2023 г., гр. Сунгурларе
Информатика(1) Национален есенен турнир по информатика, 25.11. – 27.11.2022 г., гр. Шумен
(2) Пролетни състезания по информатика, 28.04. – 30.04.2023 г., гр. В. Търново
(3) Национален летен турнир по информатика, 02.06. – 04.06.2023 г., гр. Пловдив.
Информационни технологии(1) Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“, 02.12. – 04.12.2022 г., гр. София.
(2) Национално състезание по компютърни мрежи, 31.03. – 02.04.2023 г., гр. София
Испански езикНационален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2023 г.
Ключови компетентности по природни наукиКлючови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 10.06. – 11.06.2023 г., гр. Димитровград
Компютърно моделиранеОбщински кръг – до 03.12.2022 г.
Областен кръг – 18.02.2023 г.
Национален кръг – 21.04. – 23.04.2023 г., гр. Шумен
Лаборатория за изкуствоНационално състезание по изобразително изкуство
Общински кръг – 25.02.2023 г., 14.00 ч.
Областен кръг – 01.04.2023 г., 14.00 ч.
Национален кръг – 09. – 11.06.2023 г., гр. София
ЛингвистикаНационално състезание по лингвистика, 20.01. – 22.01.2023 г., гр. София
Математика(1) Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас. 27.01. – 29.01.2023 г., гр. София
(2) Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 16.03.2023 г., 12.00 ч.
(3) Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас 25.03.2023 г.
(4) Пролетни математически състезания „Проф. Дочо Дочев“ 24.03. – 26.03.2023 г.:
V – VІІ клас, гр. Варна;
VIII – XII клас, гр. Бургас.
(5) Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, 13.05.2023 г.
МузикаНационално състезание „Ключът на музиката“
Общински кръг – 20.01.2023 г.
Областен кръг – 17.02.2023 г.
Национален кръг – 17.03. – 20.03.2023 г., гр. Пловдив
Немски езикНационален конкурс за театър на немски език, 11.05. – 13.05.2023 г.
Немски езикНационално състезание за написване на есе
ационален кръг – м. април 2023 г.
ПредприемачествоНационално състезание „Практични финанси“
I кръг – до 19.03.2023 г.
II кръг – 08.04. – 09.04.2023 г., гр. София
Природни науки и екологияПредставяне и защита на проекти, 19.11. – 20.11.2022 г., гр. Копривщица
Природни науки и екологияНационално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 03.06. – 04.06.2023 г, гр. София
РелигияНационален конкурс „Бог е любов“
Областен кръг – до 30.03.2023 г.
Национален кръг – юни 2023 г.
Физика(1) Есенно национално състезание по физика, 11.11. – 13.11.2022 г., гр. Сливен
(2) Национално състезание „Турнир на младите физици“, 03.02. – 05.02.2023 г., гр. Кюстендил.
(3) Пролетно национално състезание по физика, 04.03. – 06.03.2023 г., гр. Варна
Финансова грамотностНационално състезание по финансова грамотност
Областен кръг – 18.02.2023 г.
Национален кръг – 18.03.2023 г., гр. Пловдив
Френски езикНационален конкурс за театър на френски език, м. април 2023 г.
Химия и опазване на околната средаТестови задачи за ученици в гимназиалните етапи, 07.04. – 09.04.2023 г., гр. Банско
ХореографияНационално състезание „Фолклорна плетеница“
Областен кръг – до 08.04.2023 г.
Национален кръг – 02.06. – 04.06.2023 г., гр. Бургас

Графика на състезанията можете да изтеглите оттук.