Ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2022–2023 година

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2022–2023 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс е утвърден график за провеждането на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии.

Ученически олимпиади

Национални състезания

Национални състезания по професии

Пълния текст на заповедта на Министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов можете да изтеглите оттук.