Ученически олимпиади – 2022–2023 учебна година

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2022–2023 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс е утвърден график за провеждането на ученически олимпиади

Ученическа
олимпиада
КласовеБрой състеза телни групиОбщински кръгОбластен кръгНационален кръг
Знам и могаIV121.01.2023 25.02.2023 Начало 9:0001.04.2023
Български език и литератураV, VI, VII, VIII – X, XI и ХII 6до 27.01.202325.02.2023 Начало 9:0009.04.2023
Английски езикVIII, IX, X, XI и ХIІ 5до 15.01.202301.02.2023 Начало 9:0012.03.2022
Немски езикVIII, IX, X, XI и ХIІ5до 08.01.202305.02.2023 Начало 14:0031.03. – 02.04.2023
Испански езикVIII, IX, X, XI и ХIІ5до 22.01.202311.02.2023 Начало 9:0026.03.2023
Италиански езикVIII, IX, X, XI и ХIІ5до 22.01.202311.02.2023 Начало 9:0018.03.2023
Руски езикV, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII8до 08.01.202304.02.2023 Начало 9:0011.03.2023
Френски езикVIII, IX, X, XI и ХIІ5до 22.01.202311.02.2023 Начало 9:0019.03.2023
МатематикаIV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9до 11.12.202212.02.2023 Начало 9:0007.04. – 09.04.2023
ИнформатикаIV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII5до 07.01.202304.02.2023 Начало 09:0010.03. – 12.03.2023
Информационни технологииV – VII, VIIІ – Х, ХІ  – ХІІ3до 15.12.2022до 19.02.202321.04. – 24.04.2023
ЛингвистикаV, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII8до 08.01.202310.02.2023 Начало 14:0021.04. – 24.04.2023
ФилософияVIII – Х и ХІ – ХІІ2до 18.01.202304.02.2023 Начало 9:0024.03. – 26.03.2023
История и цивилизацииV, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ8до 15.01.202326.02.2023 Начало 9:0028.04. – 30.04.2023
География и икономикаV, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ7до 16.01.202318.02.2023 Начало 9:0031.03 – 02.04.2023
Гражданско образованиеI – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ4до 02.03.2023до 17.03. 202328.04. – 30.04.2023
ФизикаVII, VIII, IX, X, XI, ХII6до 15.01.202318.02.2023 Начало 14:0001.04. – 02.04.2023
АстрономияV – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII4до 13.01.202317.02.2023 Начало 14:0005.05. – 07.05.2023
Химия и опазване на околната средаVII, VIII, IX, X и ХI – ХII5до 22.01.202311.02.2023 Начало 14:0018.03. – 19.03.2023
Биология и здравно образованиеVII, VIII, IX, X и ХI – ХII5до 30.01.202319.02.2023 Начало 9:0025.03. – 26.03.2023
Техническо чертанеVII – VIII и IX – ХII 3до 07.02.202311.03.2023 Начало 9:0021.04. – 23.04.2023 

Графика можете да изтеглите оттук.