Международен ден на грамотността

Днес, 8 септември, отбелязваме Международния ден на грамотността.

Датата е обявена официално от ЮНЕСКО през 1966 г., по препоръки на Световната конференция на министрите на образованието за премахване на неграмотността, проведена в Техеран през септември 1965 година.

8 септември е датата, на която конференцията е открита официално.

Целта на този ден е да обединим усилията на обществото, на всички държави по света, за масово ограмотяване – което именно е една от основните сфери на дейност на ЮНЕСКО.

През 2002 г. Общото Събрание на ООН (резолюция № A/RES/56/116) обявява Десетилетие на грамотността на Организацията на Обединените нации. През следващата година Общото Събрание (резолюция № A/RES/57/166) одобри представен от Генералния секретар на ООН „План за действие на ООН за Десетилетия грамотност“ и обяви на ЮНЕСКО координатор за стимулиране и засилване на международно ниво мероприятия, провеждани в рамките на Десетилетието.

В този ден се присъждат специални награди на ЮНЕСКО (в размер на 15 000 долара за всяка), които отбелязват най-ефективните инициативи за борба с неграмотността – преди всичко това са проекти в страните от Северна Африка, Югоизточна Азия, Латинска Америка, Обединените арабски емирства. През 2016 г. в много страни под мотото „Четене на миналото, пишем за бъдещето“ са се провеждали празнични мероприятия за петдесетте име на международния ден.

Много хора мислят, че днес, в света на технологиите и модерния живот, няма неграмотни хора. Това обаче не е така. В света всеки десети човек е неграмотен – това са повече от 750 милиона души!

В България също има много неграмотни хора.

Интересно е да знаете, че всяка година има своя тема, посветена на грамотността. Годишните теми, посветени на Межднародния ден на грамотността са били:

2006 година — „Грамотността осигурява устойчиво развитие“

2007 година — „Здравеопазване и грамотност“

2008 година — „Грамотност и здраве“

2009 година — „Грамотността разширява личните възможности“

2010 година — „Ролята на грамотността за жените“

2011 година — „Грамотност и мир“

2013 година — „Развитие на грамотността през 21-и век“

2014 година — „Грамотност и устойчиво развитие“

2015 година — „Грамотност и устойчивост на обществотото“

2016 година — „Четем миналото, пишем за бъдещето“

2017 година — „Грамотността в дигиталния свят“

2018 година — „Грамотността и развитието на уменията“

2019 година — „Грамотност и многоезичие“

2020 година — „Преподаване и обучение за ограмотяване в условията на кризата от COVID-19 и през следващия период“

2021 година — „Грамотността в интерес на възстановяването, ориентирано към човека: намаляване на цифровото разделение“

Клуб „Медии“