График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година

В прикачения по-долу файл е Графикът на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година.