Училищни автобуси – 15 септември

Автобусите, с които пътуват учениците от селата, ще тръгнат в

8 часа

от всяко от селата.

Моля, бъдете готови в 8:00 часа!

Обратният курс ще бъде в 12:30 от училищата.