Наши ученици на посещение в РУ „Ангел Кънчев“

На 12 септември екип от нашето училище, който работи по проект „Биопроизводство в Троянския край“ на фондация ФАЕЛ, посетихме Русенския университет „Ангел Кънчев“.

За нас представляваше интерес Аграрно-индустриалният факултет, където се запознахме с новите машини, използвани в растениевъдството и животновъдството; с автоматизацията на земеделската техника; с екологичните аспекти в земеделското производство; със селекцията, репродукцията и здравеопазването на животните.

Запознахме се и с част от модерната материална база на катедра „Информационни технологии“, където се използват най-новите операционни системи, приложни програмни продукти, среди за разработка на софтуер и подходи за виртуализация.

Посетихме и университетската библиотека, в която открихме интересна за учениците литература от различни научни направления.

от участниците