График за контролни и класни работи през първия учебен срок на учебната 2022/2023 година

Настоящият график е утвърден със Заповед № 818/ 14.09.2022 г. на Директора на СУ „Васил Левски“ гр. Троян.

1 А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX
X              
XI              
XII              
I              

1 Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX
X              
XI              
XII              
I              

2 А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX
X              
XI              
XII              
I              

2Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX
X              
XI              
XII              
I              

3А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX
X              
XI              
XII              
I              

3Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX              
X  24           
XI              
XII  15           
I              

4А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX              
X241526           
XI              
XII  21           
I              

4Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX              
X  26           
XI              
XII  21           
I              

5А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2726    26  23  26 
X282506    17      
XI232925   28  23  07 
XII13      19      
I 24            
Класни работи11.01.202321.12.2022            

5Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2726    23  27  27 
X252506    17      
XI232925   30  22  08 
XII13      19      
I 24            
Класни работи12.01.202321.12.2022            

5В клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2726    23  28  26 
X2825     20      
XI2329    30  23  07 
XII13      15      
I 24            
Класни работи11.01.202321.12.2022            

6А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX 26  28  30  23 
X03260310   18      
XI072807   16  23  11 
XII05 0512   20      
I 2309           
Класни работи09.01.202320.12.2022            

6Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX 26    28  27  26 
X05260510   18      
XI092809   16  22  10 
XII07 0712   20      
I 2312           
Класни работи11.01.202320.12.2022            

6В клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX 26    28  30  29 
X06260628   19      
XI102810   16  24  10 
XII08 0816   17      
I 2312           
Класни работи12.01.202320.12.2022              

7А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX3028    26    292623
X122604           
XI092201   3015   1716 
XII07             
I11 10    17      
Класни работи12.12.202211.01.2023            

7Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX3028    23    29 27
X122603         10 
XI092203   3017   17  
XII07           20 
I11 09    19      
Класни работи12.12.202211.01.2023            

7В клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX292830   28     12 
X112621    24   15  
XI082228         16 
XII06             
I10 09    16      
Класни работи13.12.202211.01.2023            

7Г клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX292830   28     12 
X112621    24   15  
XI082228         16 
XII06             
I10 09    16      
Класни работи13.12.202211.01.2023            

8А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2730            
X18212725          
XI151121           
XII13020806          
I 2019           
Класни работи10.01.202316.12.202205.01.2023           

8Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2829      3026  30 
X192724       12   
XI162421       09 25 
XII14       0412    
I 2419      1618   
Класни работи11.01.202320.12.202219.12.2022           

8В клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2930       28  27 
X202111     06 14   
XI171123       18 22 
XII150209     0514    
I 2016      1813   
Класни работи12.01.202316.12.202219.12.2022           

9А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX3028       29  27 
X312627     10 19   
XI282923       16 15 
XII0724      07     
I11         18 16 
Класни работи09.01.202320.12.202204.01.202310.01.2023          

9Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX3030            
X07 192417    21 1021   
XI10 2518202323  1529 11   
XII07 1509       07    
I112409    17  13   
Класни работи18.01.202316.12.202219.12.202211.01.202311.01.2023         

9В клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX3028          30 
X21 282017 11    1019   
XI11 251621 08   18 16 30 
XII07 14   09   1507    
I091209     20 18   
Класни работи12.01.202319.12.202220.12.2022 17.01.2023 18.01.2023        

10А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX272628      29  22 
X282112       19   
XI241423     25 23   
XII  0509     02  13 
I 1817       18   
Класни работи12.01..202319.12.202214.12.202206.01.2023          

10Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2630  28 28    23 2819 
X132827 12 26  19  17   
XI152124 24  1522 2223  
XII2005  15       16 
I1723  18  11  17   
Класни работи08.12.202216.12.202206.01.2023 11.01.
11.01
         

10В клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2728  28    23  29 
X2829  31     19   
XI242229 14   22 23 18 
XII 06  12         
I 24  18     19   
Класни работи12.01.202314.12.2022  11.01.2023         

11А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX26             
X  28      1820   
XI07 24     24     
XII        15     
I         16    
Класни работи12.12.2022 16.12.202220.12.2022          

11Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2626  27         
X    18    1821   
XI07   15  1124     
XII 05  13   15     
I    10  18 16    
Класни работи12.12.202221.12.2022  10.01.2023 10.01.2023        

11В клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2626  27         
X    18         
XI07   15         
XII 05  13         
I    18         
Класни работи12.12.202220.01.2023  10.01.2023 10.01.2023        

12А клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2630         1925 
X13713      1625   
XI152511      14  21 
XII20             
I172606           
Класни работи08.12.202216.12.202221.12.202212.12.2022          

12Б клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2630  27     29 26 
X132713        2125 
XI152511       25   
XII20           21 
I72606           
Класни работи08.12.202222.12.202216.12.2022 10.01.2023 10.01.2023        

12В клас

Контролни

МесецБЕЛМАТАнг IИспНемРусИнфИТГИИЦФЦХООСБЗОФА
IX2628  26 26         
X13         19   
XI1507            
XII20             
I17             
Класни работи08.12.202218.01.2023  09.01.2023 09.01.2023        

Внимание:

При изготвянето на графика се имат предвид изискванията съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на ученицитe:

За една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден. За една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи.

Не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

Графикът се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището. За графика учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите.

Документът е примерен и може да бъде променян по преценка на директора и съобразно потребностите на институцията и спецификата  на дейността. При използването му, ненужните текстове, в т.ч. пояснения, се изтриват.