Посещение  на  9 в клас в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Днес,  20.10.2022 г.,  нашият 9В клас  (професионална паралелка – професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“)  посети Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Отидохме заедно  с г-жа Брилска в часовете по ЗБУТ (Здравословни и безопасни условия на труд) и ОРД (Отчетност и работа  с  документи).

В Пожарната ни обясниха  как да сигнализираме  за пожар, какво трябва да обясним като се обадим, за да сигнализираме.

Също ни показаха как да използваме пожарогасител, ако пожарът е малък.

Благодарим  на екипа от Пожарната и на госпожа Брилска.

Стефани Билярска
 Клуб „Медии“