Проект „Хербарий“

Учениците от иновативните класове 6а и 6б имаха задача да изработят хербарий, като съберат самостоятелно материали, подредят ги и открият и проучат информация за тях.

В часовете по ФУЧ „Човекът и природата“ децата защитаваха своите проекти пред съучениците си, като така си обмениха информация за интересните растителни видове на майката природа. По този начин всички деца си обогатяват знанията и виждат колко е разнообразна природата.

Децата, които бяха направили своите проекти за хербарии, бяха спазили всички инструкции на своите учители.

Всичките проекти бяха толкова ценни на информация, в тях почувствахме и труда и усилията на децата, вложени в тях!

До тези разнообразни проекти всички могат да се докоснат в STEM центъра на училището!

Беше страхотно да снимам тези уникално ръчно направени проекти!

Севин Михайлов, клуб „Медии“

Снимките можете да разгледате тук.