Учебно занимание за противопожарна безопасност

Днес, 07.11.2022 г., се проведе обучение за противопожарна безопасност. По време на седмия час ни дадоха сигнал за пожар и всички ученици трябваше да излезем извън училището по най-бързия начин. Всички ОЩЕ…