Учебно занимание за противопожарна безопасност

Днес, 07.11.2022 г., се проведе обучение за противопожарна безопасност. По време на седмия час ни дадоха сигнал за пожар и всички ученици трябваше да излезем извън училището по най-бързия начин.

Всички класни ръководители излязоха със своите класове и се подредиха в двора на училището.

Целта на обучението беше да се научим как при пожар да напуснем сградата на училището по най-бърз начин.

Александра Стефанова
клуб „Медии“