Димитър Цветков – кандидат за председател на Ученическия съвет

Казвам се Димитър Цветков. Кандидатирам се за председател на Ученическия съвет, защото искам да засиля комуникацията между ученик и учител, както и между ръководството на училището и учениците. Искам СУ „Васил Левски“ – Троян да стане най-приятното за учениците училище в Троян. Като за начало ще започнем с малки инициативи, за да видим как ще върви работата ни като екип.

Инициативи

Целогодишни

  • Клубове по интереси, които да разширяват устойчиво дейността на групите за занимания по интереси.
  • Насочване на вниманието на учениците към опазване на имуществото в училище.
  • Запознаване на учениците с техните права и задължения, заложени в Правилника на училището, както и със санкциите.
  • Дежурство на ученици, които следят за спазването на реда в коридорите и класните стаи без намесата на учителите.
  • Улесняване на достъпа до навременна информация за събития и инициативи.

Декември

05.12.2022 – Международен ден на доброволеца. Всеки учител ще може да си избере един човек от класа, който да бъде негов помощник за един от часовете му. Това ще помогне на учениците да погледнат на учебно-възпитателния процес от друга гледна точка.

15.12.2022. След часовете доброволци (поне по един ученик от класовете от VII до XII) ще помогнат за украсяването на училищната сграда за наближаващите празници – Коледа и Нова година. На същия ден е и Международният ден на чая, затова доброволците ще имат право на безплатни чаши с чай.

Януари

11.01.2023 – Световен ден на думата „Благодаря“. Предлагам да подновим и да засилим участието на училището в кампанията „Капачки за бъдеще“, като за целта ще бъдат поставени отделни кошове в двора и сградата на училището, в които да се събират само капачки.

За януари мисля, че е добре инициативите да бъдат по-малко, като вниманието на учениците се насочи към участия в олимпиади от календара на МОН. Също така месецът е важен за успешното приключване на срока.

Февруари

13.02.2023 – Световен ден на радиото. Всички ученици ще имат възможността да дадат предложенията си за песни, които да се използват за училищен звънец. Във фоайето на училището ще бъде поставена кутия, в която учениците ще оставят листчета с имената на песента която искат да чуят. Ако всяка една от трите песни с най-много гласове бъде одобрена от училищното ръководство, ще бъде използвана по една седмица.

17.02.2023 – Патронен празник на училището. За патронния празник на училището смятам, че ще бъде полезно, ако обявим ден на отворените врати. Допълнително ще помислим за дейности, които да грабнат вниманието на ученици от другите училища. По този начин ще им позволим да се запознаят с нашето училище и с духа, който цари в него.