Увлекателно занимание на един иновативен клас

Учениците от 7б клас, иновативна паралелка, заедно със своята учителка г-жа Магда Латинска, посетиха предприятието „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД, за да се запознаят с методите на сепариране на градските отпадъци.

Служител на дружеството  разведе учениците из предприятието и им разказа за „съдбата“ на видовете отпадъци и тяхното рециклиране.

Учителите, които ръководят работата на иновативните паралелки, планират бъдещи дейности,  свързани с разделното сметосъбиране в училище.

Клуб „Медии“