Да бъдем толерантни

Днес, макар и с мъничко закъснение, учениците от групите в Целодневната организация на учебния ден отбелязаха Международния ден на толерантността.

Г-жа Румяна Мирова (учител в ЦОУД) и г-жа Ангелина Иванова (учител по БЕЛ) бяха подготвили урок, посветен на 16 ноември – Международния ден на толерантността. Гости бяха второкласниците от 2А група на ЦОУД, заедно със своята учителка г-жа Марияна Калчева.

Целият урок в групата „5. клас“ беше една увлекателна презентация, която накара учениците да се замислят за търпимостта и разбирателството между хората.

С историята на 16 ноември като Международен ден на толерантността и за международната Организация на обединените нации ни запозна деветокласничката Дария Вълева.

Г-жа Мирова разказа защо трябва да бъдем толерантни и как в търпимостта и добротата се крие истинското приятелство.

В разговора за толерантността се включиха и петокласниците.

Ивайла Кадиева прочете „Моето послание за толерантност“.

Веселин Янков издекламира стихотворението „Толерантност“.

Интересно беше посланието на петокласника Момчил Минков, което ни разкри какво значи да си „Вежлив слушател“.

А песничката за доброто запяха всички!

Най-интересно обаче беше прекрасното филмче „Банго Васил“, което разказа вълнуващата история за приятелството между две деца – едно ромче и българче.

Филмчето можете да разгледате и вие!

https://www.youtube.com/watch?v=jy9ZRXkYXNY

Толерантността – търпение, приятелство, доброта