Национална седмица на четенето

В Националната седмица на четенето се проведе състезание за най-добър четец в V а, б, в клас. Учениците четоха от любимите си книжки, като всеки един от тях подходи с отговорност към поставената задача.

Най-добър четец в V „а“ клас е Момчил Минков , в V „б“ е Петър Баръмов, а в V „в“ –  Ивайла Кадиева (всички ученици от V „в“ клас четат изразително, няма ученици, които да имат слаба четивна грамотност).

Най-добрите четци получиха награда и грамота. На учениците им предстои тест за грамотност, на който ще приложат своите знания и умения.

Преподавател: Ирина Калинова