Първо заседание на Ученическия съвет

Днес, на 25.11.2022, след шестия час се състоя първото събрание на новия Ученически съвет на СУ „Васил Левски“.

Председателят на съвета Никола Петров от 11А разгледа плана, по който ще функционира Ученическият съвет, членове на който за следващата учебна година са ученици от 5 до 12 клас.

Бяха избрани заместник-председател, секретар и председатели на трите комисии, на които се разделя Ученическият съвет. Това са съответно:

Християна Христова (9А) – заместник-председател

Мирела Дулевска (11А) – секретар

Ирена Цветкова (10А) – председател на Ученическата медийна комисия

Димитър Цветков (10Б) – председател на Ученическата комисия по организационни въпроси

Никол Йорданова (11А) – председател на Ученическата комисия свързана с творческа дейност

В понеделник (28 ноември) избрани членове на Съвета ще минат в паралелките от 5 до 7 клас, за да информират и по-малките ученици за по-нататъшната дейност на Ученическия съвет.

Ивиана Тончева и Катерина Янкова 9А

Клуб „Медии“