Последна мобилност по проект “From Game to SТEM” по Програма „Еразъм+“

От 28 ноември до 2 декември 2022 год. нашето училище беше домакин на петата мобилност по проект “From Game to SТEM” по Програма „Еразъм+“. Гости на събитието бяха учители и ученици от Сърбия, Полша, Турция и Испания, от СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен и СУ „Св.Кл. Охридски“ – Троян.

Темата на последната мобилност по проект “From Game to SТEM” беше „Информационни технологии и игри“, а целта – споделяне на добър опит при използване на информационните технологии и обучението, базирано на игри, за преподаване и учене по различни учебни предмети.

Голяма част от дейностите се реализираха с подкрепата на Община Троян в Информационно-културен център – Троян.

На 28 ноември участниците бяха посрещнати в СУ „В. Левски“ от Ангел Балев, директор на училището.

В СТЕМ центъра бяха реализирани две работилници: Electric Play Dough adventure и Monster hunting( електрически вериги и техните компоненти, на лов за чудовища). Под формата на игра, Ангел Ангелов, доктор по Методика на обучението по информатика и информационни технологии, старши учител по информационни технологии при СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен и неговите ученици: Цвети, Гергана, Димитър и Едуард, показаха как могат да се свържат основни компоненти(светодиод, резистор и батерия) с помощта на електропроводим пластилин в електрическа верига; да се създаде чудовище, описано чрез блок- схема и да се направи забавна анимация със Stop Motion Studio. Video

На 29 ноември бяха реализирани работилниците: Dice breaker – Assemble a Circuit, My Monster lamp( електронно преследване, лампа – чудовище). Участниците отново работиха в международни екипи, научиха как да създадат своя електрическа верига и се забавляваха при създаването на нощна лампа – чудовище, светеща в три цвята, с различен интензитет на светлината.

Забавно и интересно беше в работилниците: Scratch and Micro:bit, ICT and Chemistry (Повече за урока на Ренета Бакарова можете да прочетете тук)

На 1 декември Свилен Димитров, старши учител по информационни технологии при СУ „В. Левски“, показа на учениците как да създадат база от данни в приложения за игри с кодиране в MySQL(Run backend of Game apps with coding in MySQL)

Заключителното събитие по проект „From Game to STEM“ се проведе в Информационно-културен център – Троян. Присъстваха Вяра Дочева, началник отдел „ОКСДП“ в Община Троян, Иванка Цекова, директор на СУ „Св. Кл. Охридски“, учители, ученици и родители. В рамките на събитието бяха споделени добри практики от работата по проекти по Програма „Еразъм+“.

От нашето училище – Магда Латинска и Мария Нанкова представиха дейностите по проект „Иновативна класна стая днес“. Повече можете да прочетете тук.

От СУ „Св. Кл. Охридски“ – Троян – Емилия Пауникова, Галя Шейретова, Маргарита Мехмедалиева, Богомил Николов и Наталия Йотова – проект „ICT as a tool for student-centered classroom“ по Програма „Еразъм+, ключова дейност 1. Линк към публикацията.

Свилен Димитров представи създадения от него и нашите ученици краен продукт по проекта – играта „From Game to STEM“.

В последния ден от посещението си в Троян участниците в проекта направиха ретроспекция на дейностите, реализирани през изминалите две години, попълниха анкети и получиха сертификати. Споделени бяха впечатления от сътрудничеството и удовлетворение, че заложените очаквани резултати са постигнати.

В културната програма на събитието бяха включени посещения на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, Троянски манастир, обиколка на Винпром – Троян( само за учители) и забележителности в град Велико Търново.

Екипът на проекта благодари за помощта и подкрепата на: Община Троян, ръководството на СУ „В. Левски“, екипа на Информационно-културен център – Троян, Ангел Ангелов, на нашите ученици и техните родители!