Добри практики по Програма „Еразъм+“ КД1

По покана на колегите, работещи по проект “From Game to SТEM”, Магда Латинска и Мария Нанкова, част от екипа на „Иновативна класна стая днес“, проект по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1, взеха участие в практически семинар за споделяне на добри практики. Той се реализира в рамките на петото обучително събитие на проекта по ключова дейност 2. Неговата тема беше „Информационни технологии и игри“, а целта – споделяне на добър опит при използване на информационните технологии и обучението, базирано на игри, за преподаване и учене по различни учебни предмети.

Семинарът се проведе на 1 декември в Информационно-културния център. Екипът ни представи различни ИКТ инструменти, с които учителите, участвали в образователни мобилности по проект „Иновативна класна стая днес“, са се запознали по време на своето обучение. Акцент беше поставен върху ползата за учениците от използването на правилните ИКТ инструменти в клас за усвояване на дигитални и базови житейски умения и кариерно ориентиране.

В срещата взеха участие представители на Община Троян, директори на училища, колеги от СУ „Св. Кл. Охридски“, работещи по проект „ICT as a tool for student-centered classroom“ по КД1, родители и ученици. Семинарът приключи с дискусия между участниците по теми и въпроси, провокирани от споделения опит, и предизвикателствата на обучението в електронна среда.