Две наши момичета са на почетната стълбичка в национално състезание

Ученичките Еника Шопова и Никита Фратус от ХIа клас на нашето училище с преподавател Мария Нанкова се класираха на първо и трето място в категория „II чужд език – испански“ в националния кръг на многоезичното състезание, което МОН организира всяка година. Състезанието е само за единадесетокласници, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст, като текстовете за слушане и за четене са на изучавания първи чужд език, а предаването на чутото и прочетеното, и аргументираното изразяване на собствено мнение, са на изучавания втори чужд език. Класирането е според резултата от показаните умения на втория чужд език без значение от изучавания първи чужд език.

Резултатите на Еника и Никита от областния кръг на 15.10.2022 ги изпратиха на финала. На националния кръг, състоял се на 19.11.2022 в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, Ловеч, те премериха сили с още 11 ученици от своята категория, и с 86 и 75 точки от 90 възможни заеха челните места.

Чудесното си представяне двете момичета дължат на спортния хъс и характера си, на отличната си подготовка по английски (първият чужд език, който изучават при г-жа Тинка Бойнова), на уменията си за изразяване, както и на самостоятелните занимания по създаване на текстове на испански.