Електронната раница – още един полезен инструмент

Проведеното обучение на тема „Използването на електронни ресурси – налични технически средства и интерактивни платформи за онлайн и дистанционно обучение“ е предназначено за учители по всички дисциплини от 1 до 12 клас.

По време на обучението учители от нашето училище се запознаха с образователната платформа mozaBook.

mozaBook е онлайн платформа, която позволява бързо да бъде получен достъп до електронни ресурси, работни тетрадки и споделено съдържание, а също и да бъде проследено изпълнението на задачите, които са поставени на учениците. Учителите могат да използват  общи IT ресурси и различни интерактивни елементи от мултимедийната библиотека за създаване на динамични упражнения с изображения, аудио и видео. След обучението, всеки един от участниците получава удостоверение за придобиване на 1 квалификационен кредит по Наредба №15 на МОН.