Конкурс – рецитиране на стихотворение на Ботев!

Ръководството и методическо обединение по български език и литература

при СУ „Васил Левски“, ГР. Троян

организира

Конкурс за рецитиране или четене на творба на Ботев по случай 175 г. от рождението на великия поет и революционер

Конкурсът ще се състои на

06.01.2023 г. от 13,30 ч.

в СТЕМ-центъра на СУ „В. Левски“, гр. Троян

Класирането ще се извърши в 4 възрастови групи:

1. І–ІV клас

2. V–VІІ клас

3. VІІІ–Х клас

4. ХІ–ХІІ клас

Награди ще има за всяка възрастова група!