Конкурс за рисунка „По стъпките на Апостола“

СУ „Васил Левски“ – Троян

организира

във връзка с навършването на 107 години от основаването и патронния празник на училището

Конкурс за рисунка „По стъпките на Апостола“

(19.02.2023 г.)

I. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и стимулиране на интерес към живота и делото на Апостола на свободата. Конкурсът има за цел да популяризира исторически моменти от дейността на Васил Левски, както и да се превърне в място за изява на млади таланти, за обмен на знания, умения и нови идеи.

II. УЧАСТНИЦИ: Ученици отI до XII клас в три възрастови групи от всички училища и художествени школи на територията на община Троян:

Регламент: Конкурсът се провежда в следните възрастови групи:

I възрастова група – IIV клас,

II – възрастова група – VVII клас,

III – възрастова група – VIIIXII клас.

III. ЖАНРОВ ОБХВАТ: графика, живопис, апликация (по избор)

IV. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКА: акварел, темпера, цветни моливи, туш, пастели (по избор).

V. ФОРМАТ НА ТВОРБИТЕ: по избор(не по-малък от А4 и не по-голям от 35/50 см. без паспарту).

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: Творбите трябва да отразяват личното отношение на автора, да са художествено издържани (в зависимост от възрастта)и да не са публикувани или класирани в други конкурси. Всеки ученик може да участва с не повече от две рисунки.

Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация (на гърба на рисунката):

 – име и фамилия на автора на творбата;

– клас, училище, художествена школа;

– телефон за връзка;

– точен адрес за получаване на наградата (при присъждане на такава).

Творбите , придружени със задължителната информация, се изпращат на адрес:

гр. Троян-5600, ул. „34-ти троянски полк“№ 43

СУ „Васил Левски“, GSM: 0886790503 , За конкурса

Краен срок за изпращане на творбите: 14.02.2023год.

Произведенията не се връщат. Наградените рисунки ще бъдат изложени на празника на училището.

Организаторите ще уведомят класираните автори до 16.02.2023 г.

Информация за място и час на награждаването ще бъде изнесена допълнително.

Наградите се получават лично или чрез упълномощен представител.