Покана до родителите за участие в обществения съвет на училището

ПОКАНА

до родителите на учениците от всички класове на СУ „Васил Левски“ – гр. Троян

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СУ „Васил Левски“, град Троян Ви кани на среща за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.

Срещата ще се проведе на 18.01.2023 г. в учителската стая от 17:30 часа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет е орган, който се създава към всяко училище за:

  • подпомагане развитието на училището;
  • граждански контрол на управлението на училището;

Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от директора всеки работен ден от 10:30 до 12:30 часа или на събранието.