Събрание на Обществения съвет

Ръководството на СУ „Васил Левски“, Троян кани

членовете на Обществения съвет

на Общо събрание.

Събранието ще се проведе на 18 януари (сряда) от 17:30 часа в Учителската стая на училището.