Денят на числото пи – Световен ден на математиката

Днес, Световния ден на числото π, в нашето училище бе отбелязан и Международният ден на математиката.

За 6. клас беше подготвено специално състезание.

За учениците от 7. и 10. клас бяха подготвени тестове във формàта на предстоящото Национално външно оценяване.

Желаем успех на всички!

За Международен ден на математиката е избран 14 март, Денят пи, наречен така поради приетото в САЩ изписване на датата – 3.14, еднакво с добре познатата ни математическа константа.

През 2019 г. Международният математически съюз предлага на ЮНЕСКО 14 март да бъде обявен за Международен ден на математиката. На своята 40. Генерална конференция през ноември 2019 година ЮНЕСКО подкрепя предложението, а през следващата година празникът е проведен за пръв път.

Международният ден на математиката се отбелязва на 14 март по целия свят. Всяка година на тази дата всички страни са призовани да участват в честванията, като организират различни събития за ученици, студенти, музеи, библиотеки и за широката общественост.

Любомир Райков, Преслав Цветанов, Васил Марковски
Клуб „Медии“ 9в клас