Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Днес в училище се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, в което се включиха 95 ученици от 1. до 11. клас.

Състезанието е част от Националния календар на МОН и е съобразено с Графика за провеждане на националните състезания през учебната 2022/2023 година и с Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е в един кръг, организиран от МОН без такса правоучастие. Времето за работа е 90 минути.

Организира се едновременно в цялата страна, като задачите се публикуват от училища-координатори. През тази година общата дата беше днес, 16.03.2022 г., от 12:00 до 13:30 ч.

Включва 9 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII, IX-XII клас. Задачите са 26, първите 24 от които са тестови (всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният) и 2 задачи с  кратък свободен отговор.

Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които се подготвят от Националната комисия.

Желаем успех на всички участници!

Клуб „Медии“