Включихме се в отбелязването на Деня на Конституцията на Република България

По повод деня на Конституцията на Република България на 20.04.2023г. в сградата на Районен съд Троян се проведе Ден на отворените врати. Денят на Конституцията, юристите и съдебните служители – 16 април, обединява всички български юристи и съдебни служители, тъй като е провъзгласен за техен професионален празник.

На 16 април 1879 година Първото велико народно събрание приема Търновската конституция, която става основополагащ нормативен акт на Третата българска държава и приобщи България към цивилизована Европа. Ежегодно органите на съдебната власт участват в информационната кампания „Ден на отворените врати“, която се провежда под надслов „Открито за съдебната власт“. В Деня на отворените врати граждани и журналисти посетиха сградата на Районен съд Троян. Ученици от нашето училище с ръководител г-жа Камелия Алексиева се срещнаха с административния ръководител, председателя на Районен съд – Троян съдия Петя Гатева, която ги запозна със структурата на институцията, с работата на магистратите и с функциите на съдебните служители, както и с видовете съдебни дела, които се разглеждат.

Специално внимание беше обърнато на наркопрестъпленията, които са с висока степен на обществена опасност, а и процентът на престъпленията, в чиято основа са наркозависимост и наркотици, е изключително висок и нарастващ. Съдия Гатева обясни, че няма юридическо понятие „лична употреба“ или „минимална доза“ и посочи предвидените в закона наказания за притежание, разпространение, отглеждане и шофиране след употреба на упойващи забранени вещества. Изтъкна, че наркотичните престъпления не остават незабелязани, лесно се разкриват и доказват, а делата приключват бързо и че не е добре да се започне житейският път с осъждане, защото почти навсякъде при постъпване на работа се изисква свидетелство за съдимост.

Учениците проявиха интерес към обсъжданите теми и зададоха множество въпроси, свързани с наказателното преследване. В края на урока всички в залата получиха Конституция на Република България с посланието да я четат, уважават и да спазват законите в държавата.