Нова чудесна изява на иновативните паралелки

Традиция стана учениците от иновативните паралелки в нашето училище да се включват в оригинални и важни добротворчески инициативи.

През петте години те, заедно със своите учители, озеленяваха, засаждаха дръвчета, почистваха. Така в едно се съчетаваха знанията за природата и възпитаването на чувство за отговорност, за стремеж да сме полезни за цялата общност.

Последната изява беше включването на децата от 5А и 7А клас в доброволческа инициатива на Сдружение „Троян в бъдещето“, която се проведе по маршрута, по който вероятно е преминавал Апостола на свободата. Целта беше маршрутът да се почисти, като се включиха МИГ „Троян – Априлци – Угърчин“, Община Троян, Общински комитет „Васил Левски“, общински съветници, Спортен клуб по ориентиране „Хемус“

Нашите представители бяха от групите по екология с ръководители Магда Латинска и Мариела Тенева.

А организаторите ни бяха осигурили, освен ръкавици и чували, и вкъсен обяд.