Ден на ученическото самоуправление

Обичан и чакан от учениците в цялата община е Денят на ученическото самоуправление.

В този ден учениците могат да влязат в кожата на своите учители, на директора и заместник-директорите на училището.

Денят в училище започна със среща на ръководството на училището с представители на Ученическия съвет. Ученическият директор беше Ивиана Тончева (9А), а в работата й помагаха тримата заместник-директори: Виктория Мирчева (9А), Християна Христова (9А) и Ценко Христов (10Б). Четиримата се включиха и в работата на традиционната учителска оперативка на педагозите, като с интерес проследиха дискусиите и взетите решения.

Ние издигаме и своите представители и в органите на местната власт – кмет и заместник-кметове, председател на Общинския съвет.

Председателят на Ученическият съвет на училището Никола Петров пък беше заместник на кмета на общината г-жа Донка Михайлова.

Клуб „Медии“