Нова награда за Стелян Стоянов

След успеха в националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“ седмокласникът Стелян Стоянов завоюва нов успех и то в една твърде далечна от музиката област – науката.

Химията отдавна привлича Стелян и той ѝ посвещава всяка свободна минута. Чете, прави опити, събира непрекъснато нови и нови знания.

Голямото предизвикателство тази година беше участието му в Четвъртия дистанционен турнир ScienceMeUp в дисциплина химия, а негов ръководител, ментор и добър приятел във всеки миг беше учителката му по химия г-жа Марийка Станчева.

Според регламента на състезанието първите два кръга се проведоха дистанционно, а на третия, последния, състезателите се представиха в лабораториите на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Стелян  спечели трето място, като с блестящото си представяне  преодоля  конкуренция от 600 връстници от цялата страна и чужбина. Демонстрира знания и нестандартни решения на творчески задачи в областта на  химията. Показа изобретателски дух в изпълнение на практико-приложните задачи под ръководството на академични преподаватели от СУ,, Свети Климент Охридски”.

Клуб „Медии“