Първи сме в състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

С медали, купа и грамоти се върнаха днес участниците в ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.

Състезанието се проведе днес в Ловеч, на територията на СУ „Тодор Кирков“ – Ловеч. То е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за настоящата учебна година и се организира от Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“. В Ловеч в подготовката се включиха също РУО на МОН – Ловеч и Секретариатът на Областния съвет на Българския червен кръст – Ловеч.

Участие взеха ученици от три училища – ОУ „Васил Левски“ – Ловеч, ОУ „Димитър Димов“ – Ловеч и СУ „Васил Левски“ – Троян.

Самото състезание включва теоретична (тест) и практическа част – състезателни игри, които се провеждат в четири състезателни центъра: „Защита при бедствия“, „Защита при производствени аварии“, „Пожарна безопасност“ и „Първа помощ“. Нашият отбор беше безспорен победител с 266,5 точки.

Така нашият отбор ще представи област Ловеч на националното състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” през месец юни във Велико Търново.

Поздравяваме за сърцатата игра четиримата участници:

Ивайло Мартинов Даракчиев

Мирослав Николаев Нанков

Стефани Тони Йорданова

Христо Димитров Ковачев

За блестящото представяне най-голяма е заслугата на ръководителя на отбора – г-жа Милкана Христова, както и на медицинското лице на училището Павлинета Калева.

Клуб „Медии“