ГРАФИК на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в област Ловеч

Съгласно ЗАПОВЕД  на Министъра на образованието №  РД 09-4061 от  30.08.2022 г.

и на основание   чл. 83, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в област Ловеч

ще се извърши по

следния график:

Вид дейностСрокМясто
1.Обявяване на резултатите от НВОдо 28 юни 2023 г.В училищата, в които са полагани изпитите от НВО
или
https://infopriem.mon.bg
2.Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 05 – 07 юли 2023 г от 800 до 1800 ч.ОУ „Васил Левски” – гр. Ловеч; зала №1
ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян; зала № 1
НУ „Инж. Георги Вълков“ – гр. Луковит зала № 1
НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен зала № 2
или
https://infopriem.mon.bg
3.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2023 г.https://infopriem.mon.bg
4.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 17 юли 2023 г.В училищата, в които са класирани учениците
5.Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19 юли 2023 г.https://infopriem.mon.bg
6.Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20 – 24 юли 2023 г.В училищата, в които са класирани учениците
7.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2023 г.http://ruo-lovech.bg
https://infopriem.mon.bg

ОУ „Васил Левски” – гр. Ловеч
ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян
НУ „Инж. Георги Вълков“ – гр. Луковит
НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен
8.Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2023 г. 
от 900 – 1730 ч.
ОУ „Васил Левски” – гр. Ловеч, стая №1
ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян; зала № 1
НУ „Инж. Георги Вълков“ – гр. Луковит зала № 1
НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен зала № 2 
или на
https://infopriem.mon.bg
9.Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 31 юли 2023 г.https://infopriem.mon.bg
10.Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02 август 2023 г.В училищата, в които са класирани учениците
11.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04 август 2023 г.http://ruo-lovech.bg
https://infopriem.mon.bg

ОУ „Васил Левски” – гр. Ловеч
ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян
НУ „Инж. Георги Вълков“ – гр. Луковит
НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен
12.Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране07 – 08 август 2023 г. 
от 900 – 1730 ч.
ОУ „Васил Левски” – гр. Ловеч, стая №1
ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян; зала № 1
НУ „Инж. Георги Вълков“ – гр. Луковит зала № 1
НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен зала № 2
или на
https://infopriem.mon.bg
13.Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 10 август 2023 г.https://infopriem.mon.bg
14.Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране11 – 14 август 2023 г.В училищата, в които са класирани учениците
15.Обявяване на свободните места
след четвърти етап на класиране
до 16 август 2023 г.http://ruo-lovech.bg
https://infopriem.mon.bg

ОУ „Васил Левски” – гр. Ловеч
ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян
НУ „Инж. Георги Вълков“ – гр. Луковит
НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен
16.Подаване на заявление до директора
на училището за попълване
на свободните места
след четвърти етап на класиране
след 16 август 2023 г.,
но не по-късно
от 10 септември 2023 г.
Определя се от директора на училището.

Целия документ можете да изтеглите оттук: