Нов успех на статистиката в нашето училище

18 отбора преминаха успешно първия кръг на състезанието по статистика Дейтатон (Datathon).

Между тях, с шести резултат, е и отбор Pukanka на СУ „Васил Левски“ – Троян в състав:

  • Ивайло Кънчев
  • Стефания Койчева
  • Цветомир Пенков

Ментор на отбора е Ангелина Иванова

Специално жури оцени и класира участниците, които в първия етап от 8 до 28 май 2023 г. трябваше да предоставят онлайн разработки на тема „Влиянието на физическата активност върху здравословното състояние на населението в България“. Условието на задачата бе да се използват данни само на НСИ и Евростат.

Вторият финален етап на Дейтатон 2023 ще се проведе в края на месец юни на определено от НСИ място, а в него е предвидена комуникация на изработено решение, което състезателите трябва да получат при колективната си работа в момента. От значение за доброто класиране ще бъде концентрацията и екипната работа в нетрадиционни условия, съобразяването с лимитираното време, влиянието на ментора върху работата на състезателите и наличието на лидерски умения сред младежите.

От сърце поздравяваме целия отбор и техния ментор! Клуб „Медии“