Отчет на Ученическия съвет за работата през настоящата учебна година

На 14 юни 2023 г., на своето последно  заседание, Ученическият съвет изслуша отчетния доклад на председателя на УС Никола Петров.

Преди почти 8 месеца учениците на Средно училище „Васил Левски“ се осмелиха да поискат повече. След два поредни Ученически съвета, където техните очаквания не бяха посрещнати, те дадоха своя глас с надеждата за промяна. Това желание посрещнахме ние – сегашните представители на Ученическия съвет. Въпреки нашите различния, в името на промяната, ние успяхме да работим в посока същата тази промяна да стане факт и с гордост днес заявявам пред вас, че ние успяхме да изпълним тази задача.

Като новоизбран председател осъзнавах, че за да бъдем носителите на промяната, ние първо трябва да променим начина, по който функционираме, затова първите наши действия бяха да приемем нов устав и план за дейността, които ни спомогнаха да изградим образа на една подредена и готова за работа организация. Безспорен факт е, че програмата, която ние приехме, даде възможност да бъдат организирани отново вече добре познати събития, както и такива, които за пръв път предстояха да се случат.

Още в първата наша инициатива ние зададохме тон за това, че Ученическият съвет не възнамерява да продължи своето бездействие, както и че сме готови да постигнем невиждани досега резултати. Под мое ръководство успяхме още в първите седмици, като организирахме украсяването на училището ни по случай Коледа. С празнични украси бяха озарени всички етажи, които придадоха празнично настроени и ентусиазираха както ученици, така и учители за предстоящите празници.

Но това не бе достатъчно за нас, за броени дни ние успяхме да проведем и първия от много време коледен базар. Заедно с него бяха обявени тематични конкурси, чиито „продукти“ намериха място на същия този базар. С помощта на преподавателите и учениците от професионалните паралелки, които неуморно приготвяха най-различни ястия, предложихме за продажба разнообразни лакомства. Благодарение на това събрахме рекордна сума пари, които утвърдихме като наш бюджет и вложихме в нашите бъдещи дейности.

Не по-късно от базара се проведе и коледният бал. На него Ученическият съвет даде възможност на талантливи ученици от нашето училище да покажат на голяма аудитория своите способности, като вярвам, че те се справиха блестящо. Виждайки ентусиазма, с който учениците очакваха всяко наше ново събитие, всички бяхме окуражени да продължим да работим всеотдайно за каузата, която обещахме да изпълним.

По време на цялата наша дейност положихме усилия да проведем събития, уникални сами по себе си. Пример за това беше ученическото кино, което, въпреки всичко, се оказа най-успешната ни инициатива. Чрез това кино ние успяхме да покажем на учениците, че престоят им в училище може да бъде свързван и с отдих и забавление.

Бяха отбелязани и множество празници като св. Валентин; Световният ден на думата „благодаря“; патронният празник на училището. За всички тези празници ние се погрижихме учениците да участват в дейности, пряко свързани с конкретния повод. Установихме, че подрастващите проявяват огромен интерес към инициативите, които включват възможността да изразяват своето мнение и да развиват физическата си култура.

Проведоха се и множество инициативи, свързани с благотворителна цел. Ученическият съвет дари средства на останали без родител ученици с цел подпомагане на тяхното финансово състояние. Помогна се и на пострадалите в от земетресенията в Република Турция. За нас бе огромна отговорност, но и чест, да бъдем съпричастни в тези каузи и като председател бих помолил те да продължат и за в бъдеще.

Всичко това нямаше да бъде възможно без помощта на училищното ръководство и на Педагогическия съвет. Бих искал да благодаря на г-н Ангел Балев за съдействието, оказано от негова страна, когато то е било необходимо. Благодаря също така и на г-н Ивайло Йорданов и г-н Иван Иванов за тяхната помощ при организацията на нашите разнообразни събития. Специални благодарности отправям и към г-жа Камелия Алексиева, без чиито съвети и подкрепа моето управление нямаше да бъде толкова успешно, колкото е в действителност.

Вярвам, че Ученическият съвет ще продължи да изпълнява своите задължения и в бъдеще. Като председател аз носех огромната отговорност да изпълня обещанията си пред учениците и смятам, че се справих успешно. Изслушвах всекиго и се стараех да подобрявам нещата толкова, колкото бе възможно.

Един съвет към бъдещия председател, който и да е той, е добре написан в два мои любими цитата:

„Факелът на критиката трябва да озарява, а не да изгаря“

и

„Научи се да слушаш и ще извлечеш полза дори от онзи, който не умее да говори“.

Смятам, че ако човек се вслуша в тези два цитата, то ще свърши блестящо своята работа.

За мен беше чест да служа като председател на Ученическия съвет на това невероятно училище. Благодаря ви от все сърце за дадената възможност.