Списъци на приетите в V клас за учебната 2023/2024 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

В прикачения по-долу файл са списъците на приетите ученици в 5. клас за учебната 2023/2024 година.

В началото на месец септември 2023 година очаквайте обаждане по телефона от новите класни ръководители за предстоящи родителски срещи.

ХУБАВО ЛЯТО!