Страхотна украса за кабинета по физика

Благодарение на впечатляващите артистични и художествени способности на Виктор Златеков, както и на богатото въображение и организаторските качества на Ценко Христов, кабинетът по физика в нашето училище се сдоби с два крестивни постера.

Отговорните момчета от 10 б клас обогатиха училището и допринесоха свежест и разнообразие в стаята.

В дейностите по реализиране на проекта участваха и момичетата от Ученическия съвет – Ивиана, Катерина, Християна и Юлиана.

Клуб „Медии“