Открий го местното вино (заключителна конференция)

Васил Марковски от Клуб „Медии“ добре познава работата по проекта „Открий го! Местното вино“. Той взе лично участие в представителното събитие, което се проведе на 22 юли в Националното изложение на художествените занаяти и изкуства. Там нашето училище се представи със собствен щанд, а събитието беше отразено не само в местните, но и националните медии.

По време на събитието Васил представи работата на професионалните паралелки „Организация на хотелиерството“ на Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев.

Днес, 30.08.2023 г., от 11.00 ч. в зала „Форум“ на „Народно читалище Наука – 1870 г.“ г-жа Мая Кръстева (координатор на дейности по трансграничен проект „Троян–Априлци–Угърчин“ представи резултатите и бъдещите цели на проекта „Открий го местното вино“ пред обществеността на гр. Троян и пристигналите за събитието гости от съседните ни общини.

 Имам честта да ви представя в резюме част от нейния доклад :

„…В рамките на проекта с четири партньорски организации от България и Румъния организирахме множество събития. Общите ни продукти продължават да се развиват и тепърва резултатите от проекта ще бъдат видими в Троян. Тук (в с. Орешак), това лято организирахме фестивала на виното, който беше едно много мащабно събитие за нашите територия. Даже бе публикувана една статия с интересното име „Фестивал на винотото в царството на ракията“, което по своето същество е като цяло флософията на целия проект – да развива винопроизводството там, където го има.

В много от партньорските региони – например Перущица–Аксаково – съвместно с партньорските региони в Румъния имат изключително високо винопроизводство и винена култура. За нас това е необичайно, но пък ние имаме занаяти, имаме изключително голям туристически потенциал.

Провокацията в този проект всъщност беше ние да създадем едно събитие, действително необичайно за нашия регион, но пък с голям потенциал. Да направим фестивал на виното. Това се получи нашият фестивал, който успя да привлече изключително много туристи. Въпреки горещия ден презентациите на най-добрите бутикови винарни от цялата страна и от Румъния бяха оценени по достойнство. Представителите на гостуващите винарни високо оцениха форума и изявиха желание отново да бъдат покани – така се разви и идеята това събитие да продължи да се развива във времето“.

Г-жа Кръстева продължи с това, че инициативата за тази среща е и за това, освен да представи резултатите от проекта пред обществеността, също и да се получи обратна връзка относно препоръки, които присъстващите биха дали към работата на местната инициативна група с оглед реализиране на бъдещи събития (как да се организират по-добре, как да се привлекат повече хора), така че в нашия край да се развива нов културен продукт, нов туристически продукт, който продукт да интегрира местните специфики и даде нов туристически потенциал за развитието на местната икономика (малки ресторантчета, къщи за гости и семейни хотели).

Г-жа Кръстева разясни, че в рамките на този проект е направено едно ново приложение, което в момента се доработва от софтуерна компания от София, като това приложение ще привлече любители на културата, търсещи нови преживявания. В това приложение всички партньорски региони ще бъдат представени през културните ресурси, през архитектурни исторически забележителности и потенциал за настаняване в местни ресторантни, хотели, посещения на исторически забележителности и др.

Г-жа Кръстева продължи с подробното представяне на резултатите от проекта и бъдещите цели, като представянето завърши с дискусия и разменяне на идейни предложения от присъстващите гости на събитието.

Васил Марковски, Клуб „Медии“

СУ „Васил Левски“ – Троян