Училищни учебни планове за втори гимназиален етап (XI–XII клас) за учебната 2023/2024 година

Училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година  са приети от Педагогическия съвет (Протокол № 16 от 01.09.2023 г.); съгласувани са с Обществения съвет към училището (Протокол № 4 от 01.09.2023) и са утвърдени със заповед на директора № 861 от 01.09.2023.

Учебни планове по класове

XIа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.

XIIа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIIб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIIв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.